Policies & Om oss

På denna sida sammanställer vi länkar till våra olika villkor samt policies som gäller alla som väljer att använda sig av vår hemsida, frisko.se.

Respektive sida länkad ovanför har som syfte att förtydliga vilka villkor och policies som gäller för dig som användare av www.frisko.se.